Cenník

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených tech. zariadení - zdvíhacích

Mobilné žeriavy vyl. typu sk. Aa

(s nosnosťou od 1 000 kg).

 od 80

Mobilné žeriavy vyl. typu sk. Ba1

(s nosnosťou do 1 000 kg).

od 60

Vežové žeriavy sk. Aa

od 100

Nakladacie žeriavy - hydraulické ruky sk. Aa

 70

Pohyblivé pracovné plošiny s mot. pohonom s výškou zdvihu nad 1,5m sk. Ab

 70

Mostové, portálové, podvesné a stĺpové otočné žeriavy sk. Aa

(s nosnosťou od 1 000kg).

 od 60

Trvalá žeriavová dráha 

od 60

Mostové, portálové, podvesné a stĺpové otočné žeriavy sk. Ba1

(s nosnosťou do 1 000 kg)

od 50

Zdvíhacie čelo nákladného automobilu sk. Bd4 

 od 30 €

Zvislé posuvné brány s motorickým pohon a výškou zdvihu nad 2,7m sk. Bf

 30

Zariadenia na zavesenie alebo uchopenie bremien sk. Bc2

(magnet, drapák, traverza, magnet, vákuová prísavka, atď)

od 15

Automobilové zdviháky sk. Bd3

  30

Viazacie prostriedky 

od 3

Stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu sk. Ad1

dohodou

Stavebný nákladný výťah s prístupom osôb na nosnú plošinu 

sk. Ad2 

dohodou

Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa sk. Ae

dohodou

Pohyblivé schody a schodíky sk. Af

dohodou

Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla sk. Ak

dohodou

Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien sk. Ba2

dohodou

Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchytenie sk. Bb

(napr. prídavný hák na stavebný stroj, atď)

od 20€

Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi ISO sk. Bc1

dohodou

Zdvíhacia rampa sk. Bd1

od 30

Zdvíhacia plošina sk. Bd2

od 30

Nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu sk. Be

od 30

Regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie sk. Bg

dohodou

Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu sk. Bi

od 50 

Prepravné náklady 

0,30€/ km

Vystavenie dokladu na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Nakladací žeriav - hydraulická ruka sk. Aa

50 €

Pohyblivá pracovná plošina s mot. pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m sk. Ab

(plošina bez ŠPZ)

50 €

Mostové, portálové a stĺpové otočné žeriavy sk. Aa

(žeriavy s nosnosťou nad 1 000kg)

50€

Zvislé posuvné brány s mot. pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m sk. Bf

30 €

Zdvíhacie zariadenia sk. Ba1

(s nosnosťou do 1 000 kg)

30 €

Písomný doklad viazača bremien vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. Ba1, Ba2

(pozor nejedná sa o preukaz viazača bremien !!!)

15 €

Zdvíhacie zariadenia sk. Bc2

(Magnet, drapák, traverza, vákuové prísavky, atď)

20 €

Obsluha automobilových zdvihákov sk. Bd3

30 €

Obsluha zdvíhacieho čela nákladného automobilu sk. Bd4

30 €

Obsluha VTZZ skupín (podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., príloha č.1 II.časť)  Ad1, Ad2, Ae, Af, Ak, Ba2, Bc1, Bd1, Bd2, Be, Bg, Bi 

dohodou

Revízie (odborné prehliadky a skúšky) vykonávam na území celej Slovenskej republiky !!!

V prípade záujmu o moje služby ma neváhajte požiadať o nezáväznú cenovú ponuku. Žiadosť o cenovú ponuku je potrebné zaslať na zatorevizie@gmail.com.

Pre rýchlejšie vystavenie cenovej ponuky prosím v žiadosti o cenovú ponuku uviesť :                       - typ zdvíhacieho zariadenia                                                                                                                   - počet kusov                                                                                                                                             - adresa sídla (miesto výkonu)                                                                                                                 - typ požadovanej služby (revízia, vystavenie dokladu, atď).

Chcete ma kontaktovať?