Vykonávam odbornú činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Odborné prehliadky a skúšky ( revízie) vykonávam v rámci celej Slovenskej republiky.

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) zdvíhacích zariadení je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13. Revízie a vystavenie dokladov na obsluhu zdvíhacích zariadení vykonávam pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie nasledovných skupín:

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu.

- Vežové žeriavy

- Mostové žeriavy

- Portálové žeriavy

- Konzolové žeriavy

- Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku

- Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )

- Trvalé žeriavové dráhy

Ab – pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m.

Ad1 – stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu.

Ad2 – stavebný nákladný výťah s prístupom na nosnú plošinu.

Ae – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa.

Af – pohyblivé schody a chodníky.

Ak – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

Ba1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane.

Ba2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien.

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie.

Bc1 – zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi ISO.

Bc2 – zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a).

Bd1 – zdvíhacia rampa.

Bd2 – zdvíhacia plošina.

Bd3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla.

Bd4 – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu.

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu.

Bf – zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m.

Bg – regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie.

Bi – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať .